jméno heslo
VUT v Brně
FSI VUT
HeRoDis
Teacher
Studis
LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk
Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Novinky a aktuality
+ PŘEDNÁŠKA "TRENDY V MATERIÁLECH, TECHNOLOGIÍCH A DESIGNU" - 26/04/16
+ RED DOT AWARD 2016 PRO MATÚŠE CHLPKA - 07/04/16
+ WORKSHOP K PROJEKTŮM H2020 - 07/04/16
+ 57th INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE DESIGN DEPARTMENTS (ICMD 2016) - 07/04/16
+ ZÚČASTNĚTE SE 2. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO BIENÁLE STUDENTSKÉHO DESIGNU! - 12/02/16
+ HROMADNÉ ČERPÁNÍ DOVOLENÉ NA ÚK V ROCE 2016 - 10/02/16
+ XII. MEZINÁRODNÍ ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE "MAZÁNÍ V MODERNÍM PRŮMYSLOVÉM PODNIKU" - 04/02/16
+ VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN - 04/01/16
+ OBHAJOBA DOKTORSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE ING. DAVID KOŠŤÁL - 30/11/15
starší novinky ...
Odborné přednášky a semináře
27.04.2016
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. - Vědecko-výzkumná, pedagogická a jiná činnost na ÚK
21.04.2016
akad. soch. Josef Sládek, ArtD. - Tvůrčí a výukové aktivity 2015
starší přednášky a semináře ...
Tiskové zprávy
23.05.2016
RET DOT DESIGN PRO STUDENTA VUT
26.01.2016
NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015
starší tiskové zprávy ...
Komerčně využitelné projekty
Program pro studium estetiky
Ing. Roman Kozubík Ph.D.
Program je určen pro hlubší studium esetiky a obecněji platných estetických principů. Pomocí interaktivního dotazníku respondenti mají možnost měnit tvary, a barvy grafických prací nebo výrobků. ...
Maticový spektrometr s uspořádáním na průchod paprsků
Ing. Vladimír Čudek Ph.D, Ing. Petr Šperka, prof. Ing. Ivan Křupka Ph.D.
Zařízení slouží pro spektroskopickou analýzu pozorovaného obrazu v jednom řezu. Šířka řezu je řízena nastavením rozevření štěrbiny na vstupu do spektrometru. Svazek paprsků je dále zobrazován optikou ...
všechny komerčně využitelné projekty ...
Studium na ÚK
Obor Konstrukční inženýrství
Obor Konstrukční inženýrství poskytuje budoucím inženýrům potřebné znalosti a dovednosti, které využijí ve většině strojírenských oborů zabývajících se návrhem, verifikací, moderními metodami konstruování, měřícími metodami a zpracováním získaných dat.
Obor Průmyslový design
Obor Průmyslový design je atraktivní, dynamicky se rozvíjející obor, na pomezí umění a průmyslu, se vztahem k reklamě a módě. Profilové Ateliérové předměty jsou založeny na tvůrčí práci, s důrazem na samostatný a kreativní přístup.