jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design tepelného čerpadla
Autor: Martin Nečas
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-04
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá designem tepelného čerpadla typu vzduch - voda pro vytápění budov. Výsledné řešení využívá inovativního technického konceptu modulového systému, který by přinesl nové kvality pro toto zařízení. Jedním ze stěžejních cílů bylo navrhnout univerzální systém, který by nahradil širší produktovou řadu s čerpadly o různých výkonech. Práce je podpořena rešeršní částí, kde je stručně shrnut vývoj v odvětví tepelných čerpadel, dále pak technická a designérská analýza současné produkce. V textu průvodní zprávy jsou popsány vymezené designérské problémy, variantní designérské koncepty, alternativní řešení dílčích částí a nakonec detailní popis finálního řešení. Ten je doplněn modelem návrhu v měřítku 1:3 a čtyřmi prezentačními plakáty.
Přílohy: Diplomová práce v pdf