jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design vozidla se spirálním pohonem
Autor: Filip Uhlíř
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-04
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: V této diplomové práci je řešen návrh vozidla se spirálním pohonem určeného pro záchranu a evakuaci z míst, které jsou pro běžná vozidla nedostupná. Záměrem bylo oživit tento netradiční pohon a navrhnout neotřelou koncepci, která bude v souladu s dnešním technologickým poznáním a moderními trendy. Hlavní náplní této práce je designérsky vyřešit a tvarově navrhnout vozidlo, které splňuje požadavky pro záchranné vozidlo nejen z hlediska vzhledu, ale především funkčnosti a variability interiéru. Práce je rozdělena do tří rámcových oblastí. První analytická obsahuje rozbor a popis technologií používaných u těchto vozidel a jejich historický vývoj. Druhá část je věnovaná vlastnímu návrhu, variantám a jeho ergonomickým a technickým řešení. V poslední částí se nachází rozbor daného tématu.
Přílohy: Diplomová práce v pdf