jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design rýpadla
Autor: Lukáš Brza
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-04
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Svým návrhem rýpadla pro účely demolice respektuji potřebné požadavky na stroje pro tento účel. Rýpadlo je vybaveno inovačním typem podvozku, které zdokonalí jak mobilitu po demoliční oblasti, tak i viditelnost z kabiny řidiče. Prvky rýpadla, které zefektivní práci na demolici, jsou speciální typy pásů, náprav a kloubového řízení. Pásy dokáží změnit svůj tvar, aby zvýšily stabilitu stroje a aby zvýšili mobilitu po různorodém terénu. Náprava dokáže zvednout či naklonit rýpadlo, že změní úhel pohledu z kabiny řidiče. Této funkce je zapotřebí zejména při demolici vyšších staveb a při nakládání či vykládání z nákladních vozů. Náprava spolu s pásy se přizpůsobuje aktuálním nerovnostem v terénu proto, aby vrchní část rýpadla byla ve vodorovné poloze pro maximální efektivnost stroje při práci. Kloubové řízení je novinkou v oblasti rýpadel. Toto řízení bylo zvoleno kvůli fl exibilnímu transportu po demoličních oblastí. Hlavním záměrem diplomové práce bylo nejen vytvoření nového designu rýpadla, ale hlavně odlišného od ostatních rýpadel na trhu jak po stránce estetické, tak i po stránce technologické. Klíčová slova: rýpadlo, exkavátor, bagr, demolice, inovace, transformace pásů, kloubové řízení, nápravy.
Přílohy: Diplomová práce v pdf