jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design vysokozdviždného vozíku
Autor: Jana Vaňková
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-04
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato práce se zabývá designem čelního vysokozdvižného vozíku s otočnou kabinou. Návrh je přizpůsoben technickým a ergonomickým aspektům a snaží se o vytvoření originálního designu s určitým výhledem do budoucnosti. Celková koncepce vychází z provozních, technických a ergonomických požadavků kladených na tyto stroje. Hlavní náplní designérského návrhu je zpracování celkové tvarové kompozice vysokozdvižného vozíku s otočnou kabinou. Navržený vozík by byl dnešními postupy a technologiemi vyrobitelný a provozuschopný, ale jeho výroba byla nákladná. Je však možné, že za několik let se nadstandardní prvky užité u tohoto návrhu stanou běžnou součástí vysokozdvižných vozíků.
Přílohy: Diplomová práce v pdf