jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Výpočty kontaktního tlaku z experimentálně určené tloušťky mazacího filmu
Autor: Lubomír Kozel
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2009-06-04
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá výpočtem kontaktního tlaku z tloušťky mazacího filmu pomocí metody konečných prvků (MKP). V rámci práce byly provedeny výpočty týkající se nekonformních povrchů za podmínek elastohydrodynamického mazání. Simulace byly provedeny pro kontakt disk s kuličkou, a to jak s leštěným povrchem, tak i s povrchem obsahujícím mikrovtisk. Algoritmus výpočtů byl proveden tak, aby tvorba modelu geometrie, zadání okrajových podmínek a uložení výsledků bylo provedeno parametricky. Díky tomu se při změně vstupních dat, rozlišení, geometrie, atd. změní pouze několik parametrů a je možno výpočet opakovat.
Přílohy: Diplomová práce v pdf