jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Posuzování strojírenských výrobků z hlediska průmyslového designu
Autor: Ing. Roman Kozubík
Typ: Dizertační práce
Rok vydání: 2009-06-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce se věnuje posuzování strojírenských výrobků z hlediska průmyslového designu. Vzhledem k tomu, že při posuzování kvality výrobků je zapotřebí zohledňovat řadu parametrů (například estetické, ergonomické, funkční apod.), jedná se o velmi komplexní problematiku. Práce se proto zaměřuje pouze na estetiku výrobku z pohledu zákazníka. Vychází se z předpokladu, že existují obecněji platné estetické principy. Pro ověření jejich platnosti u konkrétních druhů výrobků byly v této práci navrženy dvě inovativní metody. První metoda je založena na vyhledávání společných prvků v existujících dílech. Pro tyto účely byla naprogramována aplikace, pomocí které byla provedena analýza použité barevnosti více než 3000 prací. Druhá metoda spočívá ve vytvoření interaktivního dotazníku, který mnohem přesněji dokázal vyjádřit názor respondentů na vizuální podobou výrobku než jiné typy dotazníků. Pro obě navržené metody se podařilo zajistit dostatek dat, aby mohla být prokazatelně ověřena jejich platnost. Četnosti odpovědí respondentů v grafech potvrdila nebo vyvrátila platnost sledovaného estetického principu. Pomocí obou metod bylo úspěšně provedeno ověření platnosti vybraných estetických principů publikovaných jinými autory (barevné kombinace, psychologie barev, složitost scény, proporce objektů, jednotnost proporcí a zaplnění plochy). I přes naznačenou problematičnost lze hlavní přínos práce spatřovat v představených metodách pro objektivizaci studia estetiky, které oproti známým přístupům vedou jak k rychlejšímu a relativně jednoduššímu získání dat pro další analýzy, tak k přesnému a názornému zobrazení získaných výsledků.
Přílohy: Disertační práce
Zkrácená verze dizertační práce v PDF