jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design dálkového autobusu
Autor: Jan Semerák
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2010-06-10
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na design dálkového autobusu. Vytkl jsem si dva cíle: navrhnout z pohledu budoucnosti perspektivní a ekologický pohon; vytvořit nadčasový design autobusu, který by korespondoval s pohonem blízké budoucnosti. Byl vybrán nejekologičtější pohon pomocí vodíku a palivových článků. Tento pohon byl detailněji rozpracován. Jako zásobní a pomocné zdroje energie byly použity ultrakapacitory a fotovoltaické články. Design autobusu se snaží splnit budoucí nároky přepravců a s ohledem k jeho pendlování mezi velkými městy tak reprezentovat svým vzhledem použitou pohonnou jednotku. Vnitřní uspořádání interiéru se snaží splnit současné a budoucí požadavky na ergonomii sezení, uložení zavazadel, hygienické požadavky a dobrého výhledu cestujících. Název a logo dálkového autobusu vzešly ze vztahu k palivu, ekologii a palivovým článkům.
Přílohy: Diplomová práce v pdf