jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce formy pro výrobu trupu ultralehkého letounu
Autor: Zatočilová Aneta
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2010-06-17
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukcí formy trupu ultra lehkého letounu, z hlediska softwarového zpracování digitálních dat. Výsledný digitální model splňuje nároky na vyrobitelnost pomocí CNC strojního obrábění. Realizace dle přístupu reverzního inženýrství byla koncipována do čtyř etap, které musely být řešeny postupně z důvodu návaznosti jednotlivých kroků. Jednotlivé etapy odpovídají hlavním kapitolám praktické části diplomové práce. První část se zabývá trojrozměrnou digitalizací trupu letounu s využitím optického skeneru ATOS a fotogrammetrického systému Tritop. Výsledkem této části práce jsou digitální data geometrie trupu letounu ve formě polygonální sítě. Následující část se zabývá softwarovou rekonstrukcí naměřených dat – optimalizací polygonální sítě za účelem zajištění vhodného podkladu pro zpracování plošného modelu. Třetí, časově nejnáročnější část práce, se zabývá tvorbou plošného modelu trupu letounu. Geometrie musí splňovat nároky na hladkost a tečné, nebo křivostní napojení ploch, včetně dalších nároků vyplývajících z využití modelu. V poslední části práce je popsán postup odvození formy z geometrie trupu letounu.
Přílohy: Diplomová práce v pdf