jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Stend pro analýzu rekuperace energie v experimentálním vozidle
Autor: Indruch Jiří
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2010-06-17
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce experimentálního stendu pro simulaci rekuperace energie na strojích s hydrostatickou transmisí energie. Práce popisuje volbu zapojení a výběr hydrostatických a jiných komponent. Část práce se zabývá výpočtem a návrhem setrvačníku, který svou rotační kinetickou energií odpovídá v jistém měřítku translační kinetické energii experimentálního vozidla. V práci je nastíněna účinnost transformace rotační kinetické energie na energii tlakovou, její akumulace a následný převod zpět na rotační kinetickou energii. Přesné určení účinnosti hydrostatické rekuperace je jedním z cílů experimentů, které budou na stendu prováděny. Úkolem měření a fyzikálně-technických analýz, jež budou prováděny na vyrobeném stendu, je především získání poznatků v oblasti precizního řízení hydrostatického systému rekuperace energie, pro jeho maximální efektivnost.
Přílohy: Diplomová práce v pdf