jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vliv cílené modifikace třecích povrchů na součinitel tření u nekonformních povrchů
Autor: Pišťáček Karel
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2010-06-17
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vlivem cílené modifikace topografie povrchu na soucinitel trení u nekonformních povrchu. V rámci práce byly provedeny úpravy optického tribometru pro úcely merení trení v kontaktu mezi kulickou a rovinným diskem. Soucinitel trení byl stanovován na základe velikosti krouticího momentu na kulicce, který byl meren snímacem krouticího momentu. Pro záznam a zpracování signálu ze snímace byl vytvoren software, díky kterému je možné provádet merení soucinitele trení pro zvolené podmínky (zatížení kontaktu, rychlosti trecích povrchu a prokluz). Experimenty byly provádeny s hladkou a texturovanou kulickou, skleneným a ocelovým diskem, pri ruzných rychlostech a kluzne valivých pomerech. Pro zjištení vlivu cílené modifikace topografie trecího povrchu na soucinitel trení bylo provedeno srovnání velikosti soucinitele trení hladké a texturované kulicky. Bylo zjišteno, že mikrotextura má na soucinitel trení jen nepatrný vliv.
Přílohy: Diplomová práce v pdf