jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh letadlové energetické jednotky
Autor: Poledno Martin
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2010-06-17
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá základním konstrukcním návrhem letadlové pomocné energetické jednotky (LPEJ). Pro požadovaný výkon na hrídeli je navržen tepelný obeh, na základe kterého jsou urceny základní geometrické rozmery kompresoru, turbíny, výstupní soustavy a termodynamické parametry pracovní látky v jednotlivých rezech motoru. Dále je stanovena charakteristika kompresoru, turbíny a výstupní soustavy, na základe kterých je urcován užitecný výkon na hrídeli v nevýpoctových režimech práce. Je stanovena výšková charakteristika motoru. Veškeré výpocty jsou provádeny v aplikaci MATLAB. Na záver je vytvoren zjednodušený rez motoru.
Přílohy: Diplomová práce v pdf