jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Mobilní zařízení pro povrchové kalení
Autor: Bašek Ondřej
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2010-06-17
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh mobilního zařízení na povrchové kalení. Nejprve je uveden přehled metod a prostředků na povrchové kalení. Vlastním řešením práce je návrh možných variant konstrukce, zhodnocení a výběr vhodné varianty. Postupně jsou popisovány jednotlivé části zařízení s návrhovými a kontrolními výpočty. Konstrukční práce probíhaly v programu SolidWorks. V závěru práce je uvedena ekonomická analýza řešení.
Přílohy: Diplomová práce v pdf