jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vliv mazivostních přísad na snižování opotřebení třecích povrchů
Autor: Súkeník Juraj
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2010-06-17
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Mazivostné prísady tvoria neoddeliteľnú súčasť moderných mazív. V oblasti medzného mazania zohrávajú nezastupiteľnú úlohu mazivostné prísady nazývané polymérne modifikátory viskozity. Tie sú určené k zabezpečeniu dostatočnej hrúbky mazacej vrstvy pri nízkych rýchlostiach vzájomného pohybu trecích povrchov. Práca sa zaoberá účinkom konkrétnych polymérnych modifikátorov viskozity na utváranie medzného mazacieho filmu v oblasti eliptického tribologického kontaktu. Cieľom práce je taktiež overenie vplyvu zmeny koncentrácie týchto aditív na hrúbku vytváraného mazacieho filmu.
Přílohy: Diplomová práce v pdf