jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Realizace edukačních úloh na experimentálních stanicích pro kluzná ložiska mazaná olejem a vzduchem.
Autor: Kučera Ondřej
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2010-06-17
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření výukových úloh na zařízeních simulujících kluzná ložiska mazaná olejem a vzduchem. Úlohy jsou, pro lepší pochopení problematiky, doplněny o úlohu měření viskozity. Byly navrženy tři samostatné úlohy pro cvičení, které byly odzkoušeny. Naměřená data ze stanic pro kluzná ložiska budou studenti porovnávat s vypočtenými. Ke každé úloze jsou vytvořeny návody pro cvičení, výukové prezentace a plakáty k zařízení.
Přílohy: Diplomová práce v pdf