jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Laserové osvětlení pro mikroskop Eclipse LV150
Autor: Ing. Petr Šperka, Ing. Vladimír Čudek, Bc. Jakub Marek
Typ: Funkční vzorky, G - funkční vzorek
Rok vydání: 2010-09-24
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Zařízení slouží jako monochromatický zdroj světla s vysokou časovou i prostorovou koherencí. Je vybaven rotující matnicí k odstranění difrakčních jevů na jednotlivých optických prvcích, stejně jako specklů. Při návrhu byla jako zdroj laserového světla s potřebnou koherenční délkou zvolena laserová dioda. Světelný svazek je přiveden za pomocí optického vlákna na redukci obsahující optiku pro roztažení svazku. Matnice je nezávisle uložena k zamezení přenosu vibrací od motoru do optického systému.
Přílohy: Popis funkčního vzorku v PDF