jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design podtlakového chodícího pásu
Autor: Jakub Havránek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2011-06-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá designovým návrhem podtlakového chodícího pásu. Cílem bylo vytvořit vizi možné podoby tohoto přístroje pro blízkou budoucnost. Výsledkem je koncepčně nové řešení sestávající z pevné vnější základny, nakláněcí vnitřní základny, horního rámu s madly, vzduchotěsného měchu a ovládacího panelu. Návrh je proveden ve 3 barevných variantách. První část práce analyzuje téma z hlediska historického vývoje, technických řešení a designu. Ve druhé části jsou detailně popsány jednotlivé aspekty tohoto návrhu včetně jeho vývoje.
Přílohy: Diplomová práce