jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh výsuvného otvírání dveří s protizávažím (pantograf) pro pece s kalicí
Autor: Barbuš, Marián
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2005-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Cílem diplomové práce je návrh a konstrukce mechanismu výsuvného otevírání dveří s protizávažím (pantograf) pro pece kalicí. Byli zvoleny dva typy pecí, které se liší velikostí a směrem otevírání dveří. Správná funkčnost navržené konstrukce je ověřena pomocí výpočtu geometrie pantografu,v kterém jsou vypočtené velikosti přítlačných a ovládacích sil. Kontrolní výpočty jsou realizovány pomocí metody MKP v programu COSMOS Design STAR a následně porovnány s analytickým řešením. Závěrem je také navrhnutí jiné možnosti řešení mechanismu. Součástí práce je i výkresová dokumentace navrhnuté geometrie obou pecí vypracovaná v programu AutoCAD.
Soubor: barbus2005.pdf