jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design řady LED svítidel
Autor: Marta Slívová
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2011-06-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá designem série interiérových LED svítidel. Cílem bylo navrhnout tři typy svítidel – stolní, stojanové a závěsné svítidlo. Všechny tři koncepce na sebe tvarově navazují, společným jednotícím prvkem se stala křivka ve tvaru části kruţnice, která se objevuje ve finálních návrzích kaţdého svítidla. Jako světelný zdroj jsou navrţeny LED – často nazývané zdrojem budoucnosti. Světelné diody byly zvoleny vzhledem k tomu, ţe se jedná o nejmodernější technologii v oblasti interiérového i exteriérového osvětlení a také pro jejich četné výhody a kladné vlastnosti. Navrţené koncepce jsou inovativní a doplňují současnou produkci o nové pohledy na osvětlení interiéru. Součástí práce je také podrobná rešeršní část shrnující ostatní pouţívané zdroje osvětlení, jejich vývoj, a současný stav v oblasti světelné techniky.
Přílohy: Diplomová práce