jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design přívěsu
Autor: Martin Kozel
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2011-06-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je řešení designu obytného přívěsu. Návrh zahrnuje technické a ergonomické poţadavky podstatné pro toto téma a snaţí se o originální tvarové řešení. Koncepční myšlenkou je poskytnout zázemí při kempování mimo domov a moţnost spojení více jednotek do funkčního komplexu za pomoci výsuvné markýzi. Z technického, ergonomického a provozního hlediska je obytný přívěs vyrobitelný a provozuschopný.
Přílohy: Diplomová práce