jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design posunovací lokomotivy
Autor: Martin Miklica
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2011-06-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Designérských prací věnujících se ţelezniční technice existuje mnoho. Naprostá většina z nich se však věnuje vysokorychlostním jednotkám nebo alespoň rychlíkovým lokomotivám, ale konceptů v oblasti designu nákladních a posunovacích lokomotiv je k nalezení poskrovnu. Tato diplomová práce si bere za úkol vydat se právě na toto téměř neprobádané území a zjistit, jaké existují moţnosti při návrhu posunovací lokomotivy nezávislé trakce a najít vhodnější neţ dnes pouţívaná řešení tam, kde je to moţné a účelné. Cílem práce je vytvořit návrh posunovací lokomotivy, který bude respektovat poţadavky norem ţelezniční dopravy, ergonomie a bezpečnosti práce, a zároveň přinese moderní designérská řešení.
Přílohy: Diplomová práce