jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Optimalizace pohybu termoelektrického lineárního aktuátoru
Autor: Jakub Belháč
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2011-06-24
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce popisuje průběh a výsledky optimalizace pohybu lineárního termoelektrického aktuátoru, který slouží k ovládání ventilů podlahového vytápění v moderních budovách. Jedná se o práci experimentálního charakteru, která byla zpracována pro účely průmyslu. Praktická realizace proběhla v několika základních krocích; návrh možných variant řešení s využitím poznatků získaných v rešeršní části, ověření vybraných variant, výběr nejlepšího řešení na základě analýzy výsledků měření a ceny, ověření na všech vyráběných verzích aktuátoru a srovnání s konkurenčními produkty.
Přílohy: Diplomová práce