jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování torzních kmitů
Autor: Daniel Bartošek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2011-06-24
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předloţená diplomová práce je zaměřena na realizaci výukových úloh na experimentální stanici pro modelování torzních kmitů. Bylo navrţeno a odzkoušeno šest výukových úloh, na kterých si studenti prohloubí znalosti o statických a dynamických vlastnostech rotačních soustav. Ve výuce lze na experimentální stanici vyuţít setrvačné disky, nastavitelný polorotační tlumič a řiditelnou jednotku k buzení torzního kmitání. Navíc se její variabilita zvýšila o novou sadu torzních tyčí. Studenti si vyzkouší měření dynamických charakteristik soustavy a mechanického kmitání na osciloskopu. V rámci této práce byl také vytvořen nový podstavec experimentální stanice, který splňuje všechny provozní poţadavky. Výsledkem práce jsou i podklady pro výuku.
Přílohy: Diplomová práce