jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Výzkum a vývoj ložisek pro trakční motory
Autor: Alena Prášilová
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2011-06-24
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem válečkového ložiska pro trakční motory a přípravku pro zkoušky životnosti navrženého ložiska. Na začátku práce je shrnut přehled současných trendů v konstrukci válečkových ložisek, na základě kterých bude vyhotoven konstrukční návrh válečkového ložiska. Součástí práce je i deformačně napjatostní analýza, která určí optimální sklon čel nákružků a optimální tvar modifikace oběžných drah kroužků hybridního ložiska. Na závěr budou vyhodnoceny zkoušky životnosti.
Přílohy: Diplomová práce