jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Inovace skládané klikové hřídele pro minibikové motory
Autor: Lukáš Doležal
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2011-06-24
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá inovací skládaného klikového hřídele minibiků společnosti Blata. Minibike je označení pro malý motocykl osazený dvoudobým spalovacím motorem o obsahu 40 nebo 50 cm3. Stroj je určený pro závodní okruhy a nejen pro mladé jezdce, ale i seniory. Inovace spočívá v návrhu a ověření lisovaného spoje v oblasti uložení hlavních čepů v ramenech klikového hřídele. Lisovaný spoj je navržen na základě silového rozboru na klikovém hřídeli při maximálních otáčkách motoru. Navrhovaná řešení jsou ověřena pomocí MKP výpočtů. Na základě výsledků je vybrána nejvhodnější varianta. Pro vybranou variantu je zjišťován vliv silového působení při maximálním výkonu stroje. Na základě všech těchto skutečností je na závěr proveden konstrukční, technologický a ekonomický rozbor realizovatelnosti nové technologie výroby.
Přílohy: Diplomová práce