jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Polohovací jednotka pro laserovou spektroskopii
Autor: Bc. Michal Brada
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem polohovací jednotky pro laserovou spektroskopii a jeho realizací do podoby prototypu. Konstrukční návrh vychází z analýzy současného stavu poznání z oblasti zařízení pro dálkovou laserovou spektroskopii. K pohonu je pouţita harmonická převodovka a šneková převodovka s krokovými motory. Hlavní části polohovací jednotky jsou navrţeny převáţně z duralu. Polohovací jednotka bude slouţit k experimentálním měřením na Ústavu fyzikálního inţenýrství Fakulty strojního inţenýrství VUT v Brně. Konstrukční návrh a výrobní výkresy byly vytvořeny v aplikaci Autodesk Inventor 2010.
Přílohy: DP_Brada.pdf