jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Analýza jízdních vlastností motocyklů
Autor: Bc. Ladislav Janovec
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá metodami vyhodnocování jízdních vlastností vozidel se zaměřením na analytické posouzení stavu tlumících jednotek. Práce v rešeršní části popisuje některé dnešní analytické metody používané v praxi i v experimentálním měření. Analytické metody umožňuji při posuzování jízdních vlastností vozidel objektivní hodnocení. Hlavním cílem práce bylo vytvoření dvou nezávislých metodických postupů pro analýzu jízdních vlastností motocyklu s následným ověřením v praxi.
Přílohy: DP_Janovec.pdf