jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vzprimovací elektrický invalidní vozík
Autor: Bc. Václav Juříček
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce pojednává o konstrukčním řešení a výrobě prototypu speciálního elektrického invalidního vozíku ve spolupráci s firmou Brano, a.s. Nevšední vlastností tohoto vozíku je schopnost uvést jeho uživatele do vzpřímené polohy, která mu nabízí větší samostatnost, soběstačnost a také z lékařského hlediska pozitivní vliv na tělesné funkce. Obsahem práce je rešeršní část věnovaná současnému stavu poznání v dané problematice, konstrukční rozbor kompletní sestavy vozíku s detailním popisem jednotlivých komponent včetně důležitých výpočtů a analýz, dále pak popis a průběh testování vozíku. V závěru práce je uvedena sumarizace veškerých výsledků z konstrukčního, technologického i ekonomického hlediska.
Přílohy: DP_Juricek.pdf