jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Revitalizace testeru regulace hydraulických obvodů
Autor: Ing. Filip Korsa
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Kvalitní simulace hydraulického mechanismu vede k úspoře času a dalších nákladů spojených se změnou nevhodně navrţeného obvodu. Cílem diplomové práce je revitalizace zkušebního testeru pro simulaci hydraulických obvodů za účelem verifikace výsledků získaných pomocí simulačního programu Hyvos interně pouţívaného společností Bosch Rexroth. Zejména jsou ověřeny simulace předpokládaných pracovních cyklů hydraulických strojů za působení poruchových veličin. Práce se zabývá úlohou polohové regulace s přechodem na tlakovou představující klasický pracovní reţim lisovacích strojů. Virtuální modely jsou vytvořeny pomocí programu Hyvos, nastavení regulační karty HACD na zařízení probíhá v prostředí aplikace Bodac. Naměřená data jsou porovnána s výsledky virtuálních modelů.
Přílohy: DP_Korsa.pdf