jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce bioinkubátoru pro transport bunecných kultur
Autor: Bc. David Machýcek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se v rešeršní části zabývá rozdělením inkubátorů do několika skupin podle způsobu použití. Z těchto skupin jsou vybrány biologické inkubátory, proveden rozbor jejich konstrukce a vysvětleny možnosti snímání a řízení teploty i CO2. Rešerše je zakončena přehledem již prodávaných biologických transportních inkubátorů pro přenos buněčných kultur. V části práce zabývající se novým konstrukčním řešením je představeno několik koncepčních variant. Po konstrukčně technologickém rozboru je z těchto variant zvolena nejvhodnější varianta, která je dále rozepsaná v konstrukčním řešení. Rám inkubátoru je navrhnut z hliníkové slitiny a provedena jeho pevnostní analýza pomocí MKP. V konstrukčním řešení jsou krok za krokem vysvětleny a vizualizovány jednotlivé konstrukční uzly. V závěrečné části konstrukčního řešení jsou uvedeny informace o výrobě konstrukce a cenové kalkulaci probíhající výroby.
Přílohy: DP_Machycek.pdf