jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Hydromobil – návrh hydraulické části a převodu
Autor: Bc. Martin Mikula
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí vozidla, které je poháněno tlakovou kapalinou, kde je systém pohonu založen na mechanicko – hydraulické rekuperaci kinetické energie při brzdění vozidla. Využívá se zde pouze její sekundární část rozjezd vozidla. Část práce se zabývá možnostmi, jak rekuperovat kinetickou energii. Je zde blíže popsána a vysvětlena hydraulická rekuperace a její použití v praxi. V další části je proveden samotný konstrukční návrh hydromobilu, jsou zde nastíněny jednotlivé varianty řešení. Dále je popsána volba hydraulického zapojení, převodu a konstrukce jednotlivých částí vozidla.
Přílohy: DP_Mikula.pdf