jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Analýza a návrh uložení pojezdu výtahu v lakovně karoserií
Autor: Bc. Lukáš Polášek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je provedení analýzy poškozování vodících drah u výtahu karoserií a následné vytvoření konstrukčního návrhu nového řešení pojezdu podle předem získaných poznatků. V první části této práce je sepsána rešerše zabývající se problematikou zvedacích zařízení. Po této části následuje výpočet zatížení s uvažováním dynamických účinků. Na základě tohoto výpočtu jsou vytvořeny čtyři různé varianty nového pojezdu výtahu s využitím různých typů rolen (kovové a plastové) pohybujících se po různých typech kolejnic (výtahové a čtvercového profilu). Pro nejvhodnější vybranou variantu jsou vytvořeny 2 nové konstrukční varianty pojezdu výtahu. Konstrukční varianty jsou podrobně popsány a zkontrolovány pomocí metody konečných prvků, na jejímž základě došlo k výběru finální varianty. Pro vybranou variantu je vypracována kompletní výkresová dokumentace.
Přílohy: DP_Polasek.pdf