jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje
Autor: Bc. David Smejkal
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu hydraulického pojezdu pohonné jednotky žacího stroje, a jeho následnou realizací v podobě prototypu. Stroj je navržen s nezávislým pohonem kol, plynulou regulací rychlosti vpřed i vzad. Součástí stroje je dálkový ovladač, který primárně ovládá potřebné úkony pro pohyb a sečení stroje. Na základě analýzy rešerše byl vytvořen koncepční návrh tak, aby sekačka splňovala všechna potřebná kritéria pro stavbu prototypu a následného testování v provozu. Konstrukční návrh včetně výkresové dokumentace je kompletně zpracován v programu Autodesk Inventor 2012. Výroba prototypu je z většinové části realizována zadavatelskou firmou. Nakupované komponenty, jako jsou hydrostatické převodovky a aktuátory byly vybrány z mnoha nabídek s ohledem na funkčnost, kvalitu a cenu.
Přílohy: DP_Smejkal.pdf