jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design těžebního sklápěcího vozidla
Autor: Bc. Jakub Foltýn
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-07-04
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Těţební a stavební průmysl je díky své specializaci prostředím, které skýtá moţnosti pro uplatnění inovativních přístupů nebo řešení. Zároveň jsou na tato odvětví se vzrůstajícími potřebami lidstva kladeny stále větší nároky. Tato diplomová práce by měla na vývoj průmyslu reagovat a nastínit designové řešení specializovaného terénního sklápěcího vozidla pro převoz zeminy. Zároveň si vytyčila vhodnou formou seznámit širší veřejnost s problémy a poţadavky, se kterými se v praxi vozy tohoto typu setkávají.
Přílohy: DP_Foltyn.pdf