jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design lehokola
Autor: Bc. Ondrej Sazima
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-07-04
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: P��edm��tem diplomové práce je design lehokola. Lehokolo je ��ešeno jako t��íkolka s ��áste��n�� otev��enou kapotáží. Cílem bylo navrhnout funk��ní a nad��asový design s použitím moderních technologií. Bylo navrhnuto lehokolo s kapotou a systémem naklán��ní do zatá��ek a inovativním ��ešením ��ízení, uleh��ující nastupování a vystupování. Práce byla ��ešena po designérské, technické,
Přílohy: DP_Sazima.pdf