jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Virtuální styl studentského divadelního festivalu
Autor: Bc. Anna Štohanzlová
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2012-07-04
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předkládaná práce má za cíl vytvořit jednotný vizuální styl studentského divadelního festivalu Salon původní tvorby DIFA JAMU. Práce se zabývá vytvářením vizuálního stylu obecně, tato teoretická pravidla pak aplikuje na vytvoření loga a logotypu festivalu, a to tak, aby je bylo možno použít pro jakkoliv tematicky zaměřený ročník festivalu. Dále se zabývá vytvořením vizuálního stylu konkrétního ročníku Salon [si ty]. Zde se zaměřuje především na identifikovatelnost, zapamatovatelnost a zlepšení úrovně festivalu jak na úrovni prezentace, tak zlepšení orientace účastníků. Předkládaná práce splňuje ergonomická, konstrukční a další pravidla stanovená v teoretické rešerši.
Přílohy: DP_Stohanzlova.pdf