jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design dopravního prostředku v systému udržitelné městské mobility
Autor: Ing. David Škaroupka
Typ: Dizertační práce
Rok vydání: 2013-05-21
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato dizertační práce je reakcí na negativní trendy v městské mobilitě, které mnoho autorů vedly k závěru o nutnosti nového přístupu k dopravě osob ve městech. Vlastní práce má tvůrčí charakter, ale v koncepční rovině zohledňuje specifické potřeby udržitelnosti městské mobility a vychází ze stávajících pokrokových řešení dopravních prostředků. Výsledkem je vize jednomístného vozidla, chápaného jako element městské mobility, který respektuje charakter zón s volným pohybem osob, ale zároveň je vhodný i pro dopravu na delší vzdálenosti.
Přílohy: Disertační práce
Prezentace DP