jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce experimentálního zařízení pro studium pískování kolejovych vozidel
Autor: Bc. Radovan Galas
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-06-21
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací experimentálního zařízení pro studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice. V práci se čtenář nejdříve seznámí se základními pojmy jako je adheze, skluz, trakční křivka aj. Následně jsou v práci popsána zařízení, která jsou ve světě využívána pro studium kontaktu kola a kolejnice. Poté následuje vlastní řešení autora. Výsledkem je dvoudiskové zařízení v měřítku 1:3. Zařízení umožňuje stanovení trakčních křivek pro různé okolní podmínky (přítomnost vody, písku a oleje v kontaktu pro různé teploty) a pro různé provozní parametry (kontaktní tlak a rychlost). Součástí práce jsou ověřovací experimenty a kompletní výkresová dokumentace zařízení.
Přílohy: DP_Galas_Radovan.pdf