jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby
Autor: Bc. Martin Kopecký
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-06-21
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukcí transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. Na základě znalosti biomechaniky chůze a analýzy současného stavu poznání je navrženo protetické chodidlo pro pacienta s nízkým stupněm fyzické aktivity. Dále se práce věnuje konstrukci individuálního pahýlového lůžka pro vybraného pacienta. Lůžko je navrženo s využitím postupů reverzního inženýrství na základě prostorové geometrie pacientova pahýlu, získané 3D skenováním. Pro ověření funkčnosti chodidla i lůžka jsou vyrobeny zkušební vzorky, které jsou podrobeny mechanickému testování v souladu s metodikou uvedenou v normě ISO 10328. Poslední fáze práce zahrnuje výrobu funkčních vzorků navržených dílů technologií FDM, sestavení modulární transtibiální protézy a její testování s pacientem.
Přílohy: DP_Kopecky_Martin.pdf