jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design přepravníku dřeva s ručním ovládáním
Autor: Bc. Tomáš Paclík
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-06-21
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: V diplomové práci je představen designérský návrh přepravníku dřeva s ručním ovládáním. Navržený přepravník patří mezi malé mechanizační prostředky, které se používají pro maloobjemovou těžbu. Tento přepravník pracuje v těžce přístupném terénu – vyznačuje se dobrou svahovou dostupností a překonáváním překážek. Koncept ovládání a bezpečné místo sezení obsluhy je přínosem v oblasti ergonomie. Stroj je šetrný k prostředí lesa, protože minimalizuje vznik půdní eroze. Dalším kritériem návrhu stroje je snadná omyvatelnost a údržba. Funkční stránka je podpořena účelným a estetickým tvarováním stroje, které je v této kategorii ojedinělé. Srovnáním nabízených strojů na trhu s návrhem v této práci, je jasné, že role designéra je nenahraditelnou součástí vývoje stroje.
Přílohy: DP_Paclik_Tomas.pdf