jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh konstrukce dvojitého hradítka pro regulaci odtoku vody z kalové nádrže
Autor: Hruška, Martin
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2005-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je návrh konstrukce dvojitého hradítka pro regulaci vodní hladiny v betonovém kanále odtoku kalové nádrže. Hradítko musí splňovat příslušné funkční požadavky. Důraz je kladen na optimalizaci a pevnostní výpočty pohyblivých stěn, a to jak pomocí MKP, tak i analyticky. Dále je v diplomové práci řešena otázka utěsnění, pohonů, ukotvení a celkové konstrukce rámu hradítka.
Soubor: hruska2005.pdf