jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design instrumentáře diagnostiky psychomotoriky
Autor: Ješinová Jitka
Typ: Diplomová práce, jops
Rok vydání: 2007-10-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem designu instrumentáře diagnostiky psychomotoriky dětí v předškolním věku. Zaměřuje se na děti jinak zrakově disponované, především na úrovni slabozrakosti a zbytků zraku. Snaží se o modifikaci stávajících a tvorbu nových didaktických prostředků, které při kvalifikovaném a profesionálním přístupu pedagogických pracovníků splňují požadavky a specifika uvedené klientské skupiny. Na základě studia literatury a konzultací s odborníky různých vědeckých a studijních oborů, jsem navrhla komplexní instrumentář pro diagnostiku dětí a praktický kufr, který slouží k uskladnění instrumentáře.
Soubor: Diplomová práce v PDF
Přílohy: zadani_dip_Jesinova_Jitka.pdf
Úvod