jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce mikroskopového LED osvetlovacího zdroje
Autor: Bc. Luboš Barton
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu mikroskopového, episkopického, LED osvětlovacího zdroje a jeho následnou realizací v podobě funkčního vzorku. Osvětlovací zdroj je kompatibilní s průmyslovým mikroskopem NIKON Eclipse LV150 a je navržen jako náhrada za halogenový osvětlovací zdroj. Na základě analýzy rešerše je zvolen způsob sběru světla a na základě analýzy episkopického osvětlovače zvolen kolektorový optický člen a LED dioda. Z výsledku fotometrických analýz jsou navrženy dvě konstrukční varianty s ohledem na dostatečné chlazení LED diod. Optimální konstrukční řešení je zrealizováno a porovnáno s používanými osvětlovacími zdroji – halogenovým a xenonovým.
Přílohy: DP_Barton.pdf