jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Experimentální studium mazání okolku kolejových vozidel
Autor: Bc. Josef Frýza
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá experimentálním studiem vlivu provozních podmínek na tribologické aspekty kontaktu okolku železničního kola a kolejnice. Kontakt okolku nastává při průjezdu vozu traťovým obloukem a dochází v něm k těžkému až katastrofickému režimu opotřebení. Pro efektivní redukci opotřebení je důležité aplikovat do kontaktu vhodné množství maziva ve správných intervalech. Problematika je v této práci komplexně studována s použitím tří laboratorních zařízení a šesti metod, které jsou teoreticky i experimentálně porovnány. Hodnoceno je tření, opotřebení, distribuce a tloušťka maziv za rozdílných kontaktních podmínek. Zjištěné množství a interval aplikace maziva eliminují vývoj zadírání při nízké spotřebě maziva. Pochopení mechanizmů probíhajících v kontaktu kola a kolejnice napomáhá nejen ke snížení provozních nákladů a k lepší energetické účinnosti pohybu vozidla na trati, ale je podstatou i pro bezpečný, spolehlivý a ekologický provoz kolejové dopravy.
Přílohy: dP_Fryza_verejna_verze.pdf