jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce zařízení pro modifikaci topografie třecích povrchů
Autor: Bc. Jiří Kománek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí laboratorního balotinovacího zařízení, které je určeno pro cílenou modifikaci topografie třecích povrchů dvou typů vzorků. Těmi jsou kuličky s průměrem 20-40 mm a válečky s průměrem 9,6 mm. Práce dále popisuje optimalizaci parametrů zařízení, za účelem vytvoření vhodné mikro-textury na povrchu vzorku a následné testování vlivu této mikro-textury na velikost součinitele tření při smíšeném mazání a za prokluzu.
Přílohy: DP_KOMANEK.pdf