jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh testovacího standu pro stanovení provozních parametrů magnetického hřídelového těsnění
Autor: Bc. Michal Kubik
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem testovacího standu pro stanovení provozních parametr magnetického hídelového tsnní. V rámci této práce byla provedena rešerše konstrukcí magnetického obvodu a také rešerše dostupných provozních stav. Práce z velké ásti obsahuje MKP analýzu navrhnutého magnetického uzlu a její experimentální odladní. Výsledky z této analýzy budou použity pi dimenzování a geometrické citlivostní analýze magnetického obvodu v testovacím standu.
Přílohy: DP_Kubik.pdf