jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh a realizace vytlacovací hlavy a návazných clenu pro vytlacování kruhových plastových profilu
Autor: Bc. Jakub Novák
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: V této práci je zpracován návrh vytlačovací hlavy pro vytlačování plastových drátů o malém průměru. Zapracován je nový koncepční návrh temperace, který umožňuje vytlačovaný výrobek zchladit již ve vytlačovací hlavě a tím odpadá nutnost použití rozměrných chladicích nádrží. Pro stanovení optimálního návrhu je použito simulačního prostředí Virtual Extrusion Laboratory, který je v praxi využíván pro simulace vytlačovacího procesu. Experimentálně je poté zjištěno chování plastového materiálu a možnosti vytlačování při snižování teploty taveniny ve vytlačovací hlavě.
Přílohy: DP_Novak.pdf