jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vliv primknutí na trení ve valivém ložisku
Autor: Bc. Jan Pisklák
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce popisuje vliv přimknutí na tření ve valivých ložiscích. Koeficient tření je měřen na experimentálním zařízení Mini Traction Machine 2 metodou přitlačování ocelové kuličky na ocelový disk. Výsledky jsou vyneseny do grafů zobrazujících závislost koeficientu tření na prokluzu SRR pro dané přimknutí, normálové zatížení a rychlost v kontaktní oblasti. Pro daná přimknutí je také ověřován vliv zatížení, rychlosti či rozdílné viskozity použitého maziva. Experimentálně získaná data jsou porovnána s matematickým modelem, který je vytvořen v rámci diplomové práce v programu MatLab.
Přílohy: DP_PISKLAK.pdf