jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Rekonstrukce stanice pro testování převodovek
Autor: Bc. Tomáš Rozsypálek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je rekonstruovat stanici pro testování převodovek tak, aby bylo po její modernizaci umožněno provádět plně automatické zkoušky dlouhodobého charakteru dle předem definovaných testovacích parametrů. První část práce se věnuje rozboru řešení používaných jak komerčně, tak na vědecké úrovni. Řešení jsou pak zkoumána a následně hodnocena pro použitelnost na modernizované stanici. Druhá část je věnována výběru nakupovaných komponent, které umožní použití automatického řízení, konstrukčním návrhům jejich umístění do řídicího panelu, výběru vhodné varianty konstrukčního řešení, sestavení řídicího panelu a kalibraci jeho komponent. Tato část se také věnuje rozboru softwarového řešení, vytvořeného pro automatické řízení stanice. Výstupem práce je funkční vzorek řídicího hardwaru a software pro automatické i manuální řízení, včetně záznamu měřených veličin.
Přílohy: DP_Rozsypalek.pdf