jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Progresivní zarízení pro tvorbu mikrovtisku
Autor: Bc. Jan Sedlacík
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem, realizací a kalibrací zařízení pro tvorbu mikrovtisků na zkušebních vzorcích. Mikrovtisky jsou vytvářeny vtlačováním hrotu s diamantovou špičkou. Pro vtlačování je použit elektromagnetický lineární aktuátor. Posunutí a rotace vzorku jsou zajištěny dvěma krokovými motory. Kvůli tomu může zařízení vytvářet povrchové struktury s dobře definovanou a lehce kontrolovatelnou geometrií. Diplomová práce obsahuje přehled metod cílené modifikace topografie, konstrukční návrhy, zapojení zařízení a jeho kalibraci.
Přílohy: DP_Sedlacik.pdf